Сватбена агенция Вълшебниците - планиране, организиране и провеждане на годежи, сватби и сватбени церемонии
 

 

Парти Агенция Вълшебниците

  Сватбена агенция Вълшебниците - Сватбени фотографи
  Сватбена агенция Вълшебниците - Сватбени Видеоклипове
 
  Сватбена агенция Вълшебниците - за сватбения екип
  Сватбена агенция Вълшебниците - организиране на сватби
  Сватбена агенция Вълшебниците - сватбени услуги
  Сватбена агенция Вълшебниците - сватбени принадлежности и аксесоари под наем
  Сватбена агенция Вълшебниците - пакети сватбени услуги
  Сватбена агенция Вълшебниците - сватбени контакти
  Сватбена агенция Вълшебниците - сватбени въпроси и съвети
 
  Сватбена агенция Вълшебниците -  основни стъпки при организиране на Вашето сватбено тържество
  Сватбена агенция Вълшебниците - сватбени съвети и идеи
  Сватбени агенции Вълшебниците - полезна сватбена информация
  Сватбена агенция Вълшебниците - непредвидени сватбени ситуации
  Сватбена агенция Вълшебниците - сватбени традиции и суеверия
  Сватбена агенция Вълшебниците - сватбени и годежни идеи за бъдещите младоженци
  Сватбена агенция Вълшебниците - предсватбено тържество, наречено Годеж
  Сватбена агенция Вълшебниците - текстове за сватбени покани
  Сватбена агенция Вълшебниците - сватбени ритуали и игри
  Сватбена агенция Вълшебниците - текстове на сватбени обещания и пожелания
  Сватбена агенция Вълшебниците - текстове на сватбени речи и поздравления
  Сватбена агенция Вълшебниците - първи сватбен танц
  Сватбена агенция Вълшебниците - брачен договор
  Сватбени агенции Вълшебниците - за клиенти на агенцията
  Сватбена агенция Вълшебниците - блог на сватбените агенти
  Сватбена агенция Вълшебниците - карта на сайта
Консултации, планиране, организиране и провеждане на Вашата сватба и брачен договор
 

   

        Като всяко ново нещо, брачният договор има свои привърженици и противници.

        Някои хора мислят, че сключването на брачен договор изразява недоверие към любимия човек и това може да доведе до проблеми в отношенията. Други пък – че това е необходимост в днешното несигурно време

        Обикновено съпрузите държат да сключат помежду си брачен договор, когато някой от двамата притежава значително повече имущество от другия; ако е придобил семейно наследство; ако има собствен бизнес и т.н.

        С брачния договор се уреждат правата на съпрузите върху имуществото, придобито преди и след брака, техните финансови задължения, участието им в семейните разходи, начините на управление на семейното имущество.

        Съществуват три възможности за уреждане на имуществените отношения между съпрузите:

        Режим на общност – всичко придобито преди брака е собственост на притежателя му, а след брака е в режим на общност.

        Режим на разделност – всичко, придобито преди или по време на брака си остава собственост на притежателя му

        Брачен договор – уреждат се имуществени, неимуществени и други въпроси по желание на двамата съпрузи.
 

        Брачният договор съдържа различни клаузи относно имуществените последици при евентуален развод, издръжката на съпрузите по време на брака, както и при развод, урежда се въпроса с издръжката на децата от брака.

        Брачният договор няма статут на завещание, с него не се уреждат въпросите за разпределяне на имуществото в случай на смърт на единия от съпрузите, с него не могат да бъдат уреждани лични отношения между съпрузите, не могат да бъдат определени родителските права над децата при евентуален развод.

        Брачен договор може да се сключи и след като съпрузите са сключили граждански брак.

        Договорът може да бъде променян или да бъде прекратен по време на брака при изричното съгласие на двамата съпрузи.

        Брачният договор се сключва лично от двамата съпрузи и се заверява нотариално, след което се регистрира в Агенция по Вписванията.

 

        Ако желаете за сключите брачен договор, но имате необходимост от помощ при подготвянето му, моля потърсете Сватбена агенция Вълшебниците на тел. 0888 49 58 71.

 

 

        За да се запознаете с услугите, предлагани от Сватбена Агенция Вълшебниците, моля прочетете нашите “Вълшебни услуги”.

        За да разгледате цените на Сватбена Агенция Вълшебниците, моля вижте “Вълшебни пакети”.

 

        Можете да се възползвате от нашите натрупани през годините идеи и предложения свързани със сватбата, а можем да сътворим и нещо, което да бъде само Ваше – да е свързано с Вашите преживявания, емоции, спомени и желания.

 

 

Затова не се чудете, а ни потърсете!

Телефон 0888 49 58 71 наберете

и със Сватбена Агенция Вълшебниците се свържете.

На нас се доверете,

сватба приказна си подарете!